Nusret Sancaklı; 'Bir Milletin Tarihini Yazmak Ciddi Bir İştir'

'Çevirisini yapmak daha zor'

 

İşte Boşnak Araştırmacısı tarihci Nusret Sancaklı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı o yazı;

SREBRENİCA'DAKİ GİBİ ANADOLU'DA DA TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI MEALİNDEKİ BU SÖZLERİN "BOŞNAKLARIN TARİHİ" KİTABININ ÖN SÖZÜNDE NİÇİN YAZILI ?

Bosna Sancak Alademik Kültür ve Tarih Vakfı içinde birilerinin Türkçe'ye çevirisini yapıp, nedense Tarih Vakfı'na bastırılan ama, Türkiye'de de yaşayan milyonlarca Boşnakların tarih kitabında Türkleri rencide eden sözler neden var ?

Tarih Vakfı'na bastırıldığı için (Sanki Türkiye'deki Boşnakların kendi Tarih kitabını bastıracak paraları yok!) ön sözünü vakıf başkanı Mehmet Alkan yazmış. Yazının bir paragrafında şöyle yazıyor:

"Başta Almanya, Belçika, İspanya olmak üzere Bütün Avrupa devletlerinin eline kan bulaşmış durumda. Burada ayrıntısına gircek değilim, ancak ne yazık ki bizim coğrafyamızda bundan tehcir, taktil ve mukatele olarak başlayan - ister soykırım olarak nitelensin, ister nitelenmesin - 1. Dünya Savaşı sırasında "Ermeni büyük felaketi olarak payını aldı... Yüzyıl boyunca Yahudiler, Ermeniler, Çingeneler, Polonyalılar, Libyalılar, Cezayirliler, rengi siyah diye birçok Afrika kavmi ve tarih boyunca ve ayrıca maalesef 20. yüzyılın son 10 yılında başta Boşnaklar olmak üzere Azarbaycanlılar, Arnavutlar, Filistinliler, Kürtler, Aleviler ... bu soykırımlardan ve katliamlardan payını aldı."

Ne demek "bizim coğrafyamızda" ?

Ne demek "bundan tehcir, taktil ve mukatele olarak başlayan -ister SOYKIRIM olarak nitelensin, ister nitelenmesin-" ?

Ne demek "... Kürtler, Aleviler ... bu SOYKIRIMLARDAN ve katliamlardan payını aldı." ?

Boşnakların Tarihi kitabının ön sözünde bu beyefendi ve o birileri bize içirebileceklerini düşündükleri bir çorba (yazı) hazırlamışlar !!!

Maalesef bu çorbanın (yazının) içine lezzetli malzeme ve baharatlar yanında çaktırmadan zehir de katmaya çalışmışlar !!!

Bizim panzehirli olduğumuzu bilmiyorlardı, Tıpkı birilerinin Boşnakları toprağa gömmek istediklerinde, Boşnakların tohum olduklarını bilmedikleri gibi.

Biz Boşnaklar, bir parçası olduğumuz Türk Milleti'nin asla soykırım yapmayacağını çok iyi biliriz.

11 soykırım yaşamış bir soydan gelen biz Boşnaklara kimse (dolaylı da olsa) Türkler soykırım yaptı dedirtemez, kiyaplarımıza da yazamaz !!!

Bosna Sancak Kültür ve Tarih Akademik vakfımızın değerli mütevellilerinin ileride çok daha farklı şekilde yorumlanabilecek bu yazı ile düşürüldükleri bu yakışıksız durumun gereğini yaparak, Boşnakların kültür ve tarihine yakışır şekilde bu kitap konusunu düzelteceklerine inanıyorum.

Yenisini bastırmak sayısu 5 milyondan fazla olan biz Türkiye'deki Boşnak kökenliler için çok zor olmazsa gerek. Adam başı değil 1 lira, 1 kuruş versek 5 milyon kuruş, yani 50 bin lira yapar !?

 

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı içindeki bir grup tarafından Türkçe'ye çevirisi yapılan "Boşnakların Tatihi" kitabında, Boşnaklara Soykırım yapan şövenist Sırp ve Hırvatların tezi olan "Boşnaklar Slav'dır" tezini içeriyor !?

Boşnakların Genetik dağılımı: %40 İlir, %20 Got, %15 Kelt, %15 Slav, %6 Türk ve %4 Trak.

2007 yılında İsviçre Genetik Araştırmalar Enstitüsü (IGENEA) tarafından Bosna Hersek'te yaşayan insanlar üzerinde yaptığı genetik çalışma sonuçları bu tezi çürütmüştü. Buna rağmen 2019 yılında Türk Tarih Vakfı üzerinden bu kitabın ısrarla yayınlanmış olması düşündürücü !?

Boşnak tarihçi Rahmetli Prof. Dr. İbrahim Paşiç "Slavlar öncesi tarihi dönemi Boşnak kökenleri" konulu 3 tarih kitap yazdı. Bu kitaplarda Boşnakların Slav kökenli olmadıkları tarihi ve arkeolojik belgelerle ispatlanıyor. Bu kitaplar ve 2000 yılından sonra yazılan çok sayıdaki Boşnak tarihçilerin kitapları, başta Prof. dr. Mustafa İmamoviç'in 1997'de yayınladığı Boşnakların Tarihi" kitabı ve bşr-iki kitaptaki Boşnakların kökeni ile ilgili ırkçı Sırp ve Hetvat tarihçilerinin de savundukları "Boşnaklar Slav kökenlidir/Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır/Boşnaklar Hırvattır" tezlerini çürütüyor.

Boşnakların kökenleri, M.Ö. 2000 yıllarında Balkanlara gelen ve Saraybosna yakınlarındaki 6.000 yıl önceki Bosna Butmir kültürünü devralan İlirlere dayanıyor. M.Ö. 4. ve 3. asırda Kaltlerin Bosna'ya gelmelerine rağmen Romalılar Bosna'yı ele geçirinceye kadar Bölgeye İlirler hakim olmuşlardı. Romalıların, İlirler ile olan büyük savaşları Bosna'da yıllarca sürmüştür.

Bu durumda bugünkü Bosna Hersek topraklarında (Sancak dahil), İlirlerin ysnında son 2.500 yılda Keltler, Gotlar, Traklar, Türkler (Hunlar, Avarlar) ve Slavlar, 1400'lü yıllardan sonra da Osmanlı İparatorluğunda yine Türkler yerleşmiş ve yaşamışlardır.

Boşnaklar, en fazla %40 ile İlirlerin ve %20 ile Gotların torunları olup, Bosna Hersek ve Dancak Slavların ülkesi değildir. Bu durumda Bıdna Hersek ve Sancak ne Sırp ne de Hırvatların toprağı olmasına imkan yoktur. Bosna, Sadece Bosnalıların ülkesidir ve bu ismi o coğrafya'ya, o nehre 6. asırda Bosna'ya yerleşmiş olan Basans adlı Trak kavmi vermiştir (Bassena veya Basseana da denmiştir, Prof. dr. Enver İmamoviç).

Istraživanja napravljena tokom 2007. godine u švicarskom institutu „Igenea“, zasnovana na pouzdanim DNA metodama su izazvala lavinu novih teza koja svakako idu u prilogu historiji i korjenima Bošnjaka.

Naime, dosadašnja učenja su u potpunosti sabotirana činjenicom da je bosanskohercegovačko stanovništvo Iliri i to sa 40%, Germani (Goti) sa 20%, Kelti sa 15%, Slaveni sa 15%, Huni sa 6% i Tračani sa 4%.“

Predslavenski korjeni vežu se za Ilire, dreveni narod koji je stigao na Balkan 2000. godina prije nove ere, zamjenjujući stare evropske kulture koje su tu ranije živjele, poput Butmirske kulture u blizini Sarajeva. Uprkos dolasku Kelta u 4. i 3 stoljeću prije nove ere, Iliri su ipak dominantniji narod sve do dolaska Rimljana. Veliki rat Rimljana protiv Ilira se upravo dešava na području Srednje Bosne.

U doba seobe naroda na prostore današnje Bosne i Hercegovine se naseliše Goti, Tračani, Huni i Slaveni. Tračansko pleme Basanisa dalo je ime ovom geopolitičkom prostoru i rijeci u njegovom središtu- Bosna.

Ono po čemu je Bosna i danas specifična u odnosu na svoje komšije jeste da ima najviše ilirskih potomaka 40% i gotskih 20% i da nije slavenska zemlja, pa prema tome nije mogla biti ni srpksa ni hrvatska, već svoja BOSANSKA. Ovo tim prije što su joj ime dali Tračani po svome plemenu Basansi, koji su u Bosnu došli sredinom VI stoljeća.

Bosna Sancak Kültür ve Tarih Vakfı adı ile Türk Tarih Vakfı aracı ile yayınlanan "Boşnakların Tarihi" kitabından konu ile ilgili bir kaç yerde geçen tez:.

... odatle naziv Bosanski Musliman ili Bošnjak obiljejava Južnog Slavena koji se etnićki ofirmio na historiskom teritoriju Bosne ..

... dolayısıyla Bosnalı Müslüman veya Boşnak ismi, Bosna'nın tarihi bölgesinde etnik olarak kendilerini oluştırmuş olan Güney Slavları işaret ediyor ...

Boşnakların genetik sonuçları ve videoda Prof. Dr. İbrahim Paşiç'in ve onun gibi konuşan diğer tarihçilerin konuşulan bilgiler, onlarca yeni yazılmış kitap ve makalelerde Boşnakların Slav kökenli olamayacağı 2019 yılına kadar çok iyi bilindiği halde özellikle bu kitap neden ısrarla seçildi ve Türkçe'ye çevirisi yapıldı ? (Bu soruyu vakfın tüm mütevelilerine soruyorum.)

Tarihi belgeler, arkeolojik kalıntılar (Steçaklar/Stećci) ve genetik veri sonuçları bilindiği halde vakıftaki birileri, hangi hakla Boşnaklaın kökenleri ile ilgili gerçekleri değil de 100 yıldır devam eden yalanların en önemlisini Türk insanına aktardı ? Üsyelik bu Vakfın adında Akademik kelimesi de var. Yani düşünen, sorgulayan ve araştırıp tartışanların vakfı ! Hiç mi araştırma yapılmadı ? Bu kitap neden yayınlanmadan önce yönetim kuruluna ve mütevellilere okutulmadı ?

"Boşnaklar Slav ırkına ihanet etmişlerdir", "Boşnaklar Katolik Hırvat'tı", "Boşnaklar Ortodoks Sırp'tı", "Hristiyanlığa ihanet ettiler" yalanları ile, "Türklerden intikam alma zamanı geldi" diyerek Boşnaklara 11 soykırım yapıldığını bilmiyor muydunuz ?
Yazı, fotoğraflar ve video Nusret Sancaklı'nın FAcebook hesabından alınmıştır.

 

 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×