Ayvalık Halkı, ‘Tabiat Parkı’ma dokunma

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ‘Ayvalık ‘Adaları ve Tabiat Parkı’nı teslim etmeyecektir.’ Dedi 

30.03.1995 tarih ve 95/6717 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. maddesine göre Ayvalık Adaları Tabiat Parkı olarak belirlenen alan 21.04.1995 tarih 22265 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir. İzleyen süreçte, ilgili mevzuat gereği Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlanmış ve 12.02.2004 tarihinde onaylanmıştır. 2004 yılında onaylanan Gelişme Planı ile sadece Park içinde belli bölgelerde Günübirlik Kullanım Alanı oluşturulabileceği genel olarak belirtilmiştir. Bu alanların hangi noktalar olacağı, kapsamı, mahiyeti, kullanım koşulları, süresi, devir koşulları ve şekli bu düzenlemede olmadığı için bu hususları açıklamak üzere 20.08.2009 onaylı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Revizyon Planı çıkartılmıştır.

 

Ancak 20.08.2009 onaylı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Revizyon planının Günü Birlik Kullanım Alanlarına dair düzenle getiren hükümleri de dahil olmak üzere tamamı Danıştay 6. Dairesi'nin 25.12.2003 tarih 2010/1641 E 2013/9176 K. sayılı ilamı ile iptaline karar verilmiştir.


2009 yılından iptal olunan bu revize plandan sonra anılan ve 2009 tarihli plan ile düzenleme getirilen konular bakımından yeni bir revize plan oluşturulmamış, iptal olunan hususlar yasal düzenlemeden yoksun ve plansız duruma düşmüştür. Hal böyleyken ve iptal olunan 2009 tarihli plan kapsamında düzenleme gören bu yerler (Günü birlik Kullanım Alanları) için yasal yeni bir düzenleme mevcut değilken hukuki statüsü belirsiz bu yerlerin ihaleye çıkartılması açıkça hukuka aykırıdır.

 

Böylelikle Bakanlık tarafından konu tam bir “oldu bittiye” getirilmektedir.

İptal olunan 2009 tarihli revize plan dosyası ve 2004 tarihli plan aleyhine açılan dava dosyasında mevcut bilirkişi raporlarında açıkça “Günü Birlik Kullanım Alanlarının” mevcudiyetinin Milli Parklar Yasası ve Yönetmelik ile çeliştiği mütalaa olunmuştur.

Bu raporlarda Tabiat Parkı sınırları içinde kalan alt Bölgeler temelinde geliştirilen günübirlik turizm kullanımlarının, bölgelerin doğal ve ekolojik özellikleri ile örtüşmediği, Mutlak koruma alanlarında öngörülen günübirlik kullanım alanları, manzara seyir noktası, tanıtım birimleri kararlı alanda yeni turizm talepleri yaratma riski taşıması, bu riski ortadan kaldıracak önlemlerin geliştirilmediği, izah edilmişken, bu mahsurları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler ve çözümler geliştirmeden yapılan ihalenin derhal durdurulması yasal bir zorunluluk ve telafisi mümkün olmayacak zararların doğmasının önüne geçilmesi bakımından aciliyet içermektedir.

 

AYVALIK BELEDİYESİ,22-01-2020’DE BU ALANIN BELEDİYEYE DEVRİNİ TALEP ETMİŞTİR

Ayvalık Belediyesi tarafından ihaleye konu taşınmazın Kamu Kurumu olan Ayvalık Belediyesine tahsisi için 22.01.2020 tarihli yazı ile davalı kurumdan talepte bulunulmuş ise de Bakanlık tarafından bu talebe hiçbir cevap verilmeksizin ihaleye çıkılmıştır. Anılan yerlerin ihaleye çıkartılması ve ihale gününün ilan olunması Belediyemizin bu talebinin zımnen ret olunduğu anlamına gelmektedir.  

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Kamu İdarelerine ait taşınmazların Kamu Kurumları arasında tahsisi bakımından gözetilmesi gereken öncelik ve Kamu yararı göz ardı edilerek, anılan ve hukuki statüsü tartışmalı bu yerlerin ihale olunması da hukuka aykırıdır.

Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı Ayvalık’ın zenginliğidir. Bizler bu zenginliği koruyarak geleceğe taşımaya kararlıyız.

 

KIYILARIMIZ RANTIN DEĞİL, HALKIN ORTAK MALIDIR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin toplantıda şunları söyledi,

Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak Tabiat Parkı içinde adı ne olursa olsun, ister Kamping ister Günü Birlik Koruma Alanı ya da sair yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmaya karşıyız. Tabiat Parkı içinde ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Halka kapatılamaz.

 

Bakanlığın Kiralama iradesi hukuka açıkça aykırı olduğu gibi Kıyıları halka kapatacak ve ranta açacaktır. Bu haliyle hiçbir” kamu yararı” taşımadığı bellidir. Kamu yararı taşımayan bu ihalelerin kimlere yarar sağlamak için istendiği şaibelidir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı içinde Ekolojik yapıya zarar vereceği belli olan bu kiralama ihalelerine izin vermeyeceğiz. Ayvalık’ta Halka rağmen yaratılmak istenen “oldu bittilere” boyun eğmeyeceğiz.

 

Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak 11.02.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bu ihalelerin derhal durdurulmasını ve açılması planlanan ve toplam sayısı 8 olduğu yolunda duyum alınan diğer alanlar hakkındaki ihale çalışmalarına derhal son verilmesini talep ediyoruz.

 

Talebimizin göz ardı edilmeyeceği ve Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi olan Ayvalık Belediyesinin görüşü doğrultusunda ihalelerin iptal edileceğini umuyoruz. Aksi bir durumda yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

AYVALIK ADALARI VE TABİAT PARKINI TESLİM ETMEYECEĞİZ. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner163