Faşizme, Darbelere ve OHAL’e Karşı: ‘Emek Ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ Kuruldu!
 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu bugün (11 Ağustos) Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla ilan etti.

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Tükel ve emek ve demokrasi örgütlerinin başkanlarının katıldığı basın toplantısında ortak metni KESK Eş Başkanı Lami Özgen okudu.

Özgen, karanlık ve zor bir dönemden geçildiğini, AKP’nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığını, son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen uygulamalarıyla ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın derinleştiğinin, emeğin sömürüldüğünü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm kazanımların yok edildiğini belirten Özgen “Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor. AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye çalışıyor.  OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor” dedi.

‘Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız!’

Özgen, tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe karşıtı tutumlarının dün de bugün de net olduğunu ifade etti.

Bu gidişatın ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesiyle durdurulacağını, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geldiklerini, omuz omuza verdiklerini belirten Özgen şunları söyledi:

  • Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için,
  • OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için,
  • Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,
  • İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,
  • Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,
  • Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,
  • Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,
  • Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,
  • Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,
  • Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.

Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız!

Emek ve demokrasi için Güç Birliği Platformu’na katılan örgütler:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Emekçi Partisi (SEP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Haziran Hareketi, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri.


Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×