İşte 21 maddelik Yeni Anayasa teklifi

AKP, MHP’nin de desteğiyle Erdoğan diktatörlüğüne anayasal temel kazandırmayı öngören “Başkanlık Anayasası” üzerindeki çalışmalarını tamamladı ve Anayasa değişikliği teklifini TBMM’ye sundu.

Teklifin içeriği AKP’li Abdülhamit Gül ve MHP’li Mehmet Pursak tarafından ortak basın toplantısıyla duyuruldu.

Teklifte yer alan maddelere bakıldığında, Anayasa’daki hükümlere aykırı olarak fiilen yasama, yürütme, yargı ve AKP’nin başı olarak davranan Tayyip Erdoğan’ın tek adam yönetimine anayasal temel kazandırmaya odaklanıldığı görülüyor.

Tek adam var, ikinciye yer yok
Teklife göre partisiyle ilişiği kesilmeyecek olan cumhurbaşkanı hem devletin hem yürütmenin başı olacak. Cumhurbaşkanının yardımcıları olacak ancak başbakan olmayacak.

Cumhurbaşkanı sonuçlarını beğenmediği seçimleri iptal edebilecek. İstediğinde OHAL ilan edip TBMM’nin onayına sunabilecek.

Yargının da başı olacak
HSYK üyelerinin yarısını cumhurbaşkanı yarısını da TBMM belirleyecek. Böylece hem cumhurbaşkanlığı konumu hem de kafasına göre şekillendirebildiği TBMM’deki partisinin gücüyle cumhurbaşkanı yargının da başı olacak.

Bütçe kanunu da cumhurbaşkanı hazırlayacak.

Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılabilmesi için TBMM’de salt çoğunluk, Yüce Divan’a sevk için de üye tam sayısının en az üçte ikisinin oyu aranacak.

Teklifteki maddelerin tamamı:
“Milletvekili sayısı 600’e çıkarılacak. Ara seçimler kaldırılacak, yedek milletvekilliği sistemi getirilecek.”

“Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.”
“En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilme imkanı getirilecek.”

“Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi cumhurbaşkanında bulunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.”

“Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.”
“TBMM veya cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. Bu kararın verilmesi halinde seçimler birlikte yapılacak; yasama ve yürütme seçimleri aynı gün gerçekleştirilecek.”

“Sıkıyönetim uygulaması anayasadan çıkarılacak. OHAL ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanına verilecek. OHAL ilanı kararları Meclis’in onayına sunulacak.”
“Disiplin mahkemeleri dışında, savaş hali hariç askeri mahkeme kurulamayacak. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakılması için askeri mahkemeler kurulması öngörülebilecek.”

“HSYK 12 üyeden oluşacak ve iki daire şeklinde çalışacak. Üyelerin yarısını TBMM, diğer yarısını cumhurbaşkanı belirleyecek.”
“Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak, cumhurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve görevi verilecek. Bütçe, Meclis’in onayıyla kabul edilebilecek.”

“Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 3 Kasım 2019’da yapılacak.”

“Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çogunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alınabilecek.”

Başkanlık sistemini getirecek Anayasa değişikliği teklifi AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaşmasının ardından Meclis’e sunuldu.
İşte 21 maddelik değişiklik teklifi:

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×