KESK’ten faşizme ve diktatörlüğe geçit vermemek için “hayır” çağrısı
 KESK Genel Merkezi’nde, konfederasyonun yürütme kurulu, referandum sürecine dair basın toplantısı gerçekleştirildi. 7 Haziran seçimlerinden bu yana muhalefetin üzerinde sürekli bir “ya biz ya kaos” sopasının sallandırıldığının belirtildiği açıklamada havuz medyası dışında kalan tüm basın yayın organlarının kapatıldığı, onlarca basın emekçisi ve aydının tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye’de son zamanlarda yaşananların hatırlatılmasının ardından anayasaya dair şu ifadeler yer aldı:

Anayasalar, toplumsal değişim taleplerine cevap verdikleri, ülkenin birikmiş ve yakıcı sorunlarına cevap ürettikleri, mümkün olan en geniş rıza ve mutabakata dayandırıldıkları ölçüde “Toplumsal Sözleşme” karakteri taşıyabilirler. Mevcut değişikliklerin bu nitelikte bir değişiklikle zerrece ilgisi bulunmamaktadır. Aksine Cumhuriyet tarihinde ilk kez usul ve esastan bir anayasasızlaşma sürecine girilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Toplumsal sözleşme kaygısı baştan beri güdülmediği gibi, kuvvetler ayrılığı tümden ortadan kaldırılmakta, tüm yetkiler tek elde, tek partide, tek siyasal görüşte toplanmaktadır. Emekçilerin, demokrasi güçlerinin yüzyıllarca süren mücadelesi ile elde edilen ve hiçbir gerekçe ile ortadan kaldırılmaması gereken temel hak ve özgürlüklerin KHK’larla askıya alınmasının, ortadan kaldırılmasının önü açılmaktadır. Denetlenemeyen, eleştirilemeyen, anayasa üstü olan bir kişinin her şeyi belirlediği sistemin adı en basit ifade ile kula kulluktur, sulta sistemidir.

Türkiye’de anayasa yapım ortamı ve koşullarının asgari düzeyde dahi olmadığı vurgulanan açıklamada “Demokratik bir tartışma ortamının bulunmadığı, her türlü muhalefetin ağır bir baskı altına alındığı, ifade ve toplantı özgürlüğünün yok edildiği, sendikal hakların, örgütlenme özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı ve “yandaş” olmayan medyanın büyük ölçüde susturulduğu bir iklimde anayasa yapım koşullarından söz edilemez” denildi.

“Referandumda hayır diyoruz”

Açıklamada anayasa değişikliği teklifinin komisyon ve Meclis’te görüşülmesindeki usulsüzlüklere de değinildi ve teklifin bir dayatma olduğu ifade edildi. “Usulden ve esastan reddediyor, referandumda hayır diyoruz” denilen açıklamada “hayır”ın nedenleri de şöyle sıralandı:

Türkiye’nin ve sendikal hareketin gerçek ihtiyacı köklü ve derinlemesine bir demokratikleşme, toplumsal barış, laik, demokratik bir cumhuriyet ve bunu bağıtlayacak bir anayasadır. Mevcut teklif bu ihtiyaçla taban tabana zıttır. Ülkeye bir “deli gömleği” giydirme, mevcut OHAL-KHK’lar rejimini süreklileştirme hamlesidir.

Süreklileşmiş ve daha koyu bir OHAL rejimi anlamına geldiği için mevcut teklifi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Görünüşte on sekiz maddeden ibaret olsa da, aslında anayasanın tamamını, rejimi, ve yönetsel modeli esastan değiştiren, mevcut değişiklik paketi, gücü ve iktidarı alabildiğine merkezileştirmekte ve “TEK’EL”leştirmektedir. Kuvvetler ayrılığının yerine, katıksız bir kuvvetler birliğini geçirmekte, Türkiye’nin yüzyılı aşkın demokratik birikimine ağır ve öldürücü bir darbe vurmayı hedeflemektedir.

Demokrasinin tüm ilkelerine, birikimine ve mirasına sahip çıkıyor ve mevcut teklifi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Teklif tek bir kişiye mutlak bir iktidar bahşetmekte, onu totaliter, otoriter, keyfi ve yekpare bir rejimin kişiselleşmiş ifadesi kılmaktadır. Bunun literatürdeki adı faşizmdir. Faşizmin kurumsallaştırılması Türkiye’nin “beka”sı diye sunulamaz.

Faşizme ve diktatörlüğe geçit vermemek için mevcut teklifi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

AKP iktidarının 14 yıllık yönetim şekline, politikalarına baktığımızda örgütlü muhalif emek hareketini yok etme ve ezmenin temel yönelimlerinden bir tanesi olduğu net görülmektedir. Bunun sayısız örneğine tanık olduk.

Bağımsız emek hareketinin varlığını, varoluş koşullarını ve örgütlülüğünü savunmak amacıyla, mevcut paketi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Süreklileştirilecek bir OHAL rejimi, eğitimde dinselleştirme hamlelerine ve kamusal alanın piyasalaştırılmasına hız verilmesi demektir. Tıpkı anayasa değişiklik paketinde olduğu gibi hiç bir toplumsal mutabakat aranmaksızın yapılan müfredat değişiklikleriyle, kendi iktidarına ve sermayeye biat eden, hak arayamayan, örgütsüz bir işgücünü baskıyla, tehditle yoğurmamızın sağlanması demektir.

Geleceğimiz için demokratik, laik, bilimsel, anadilinde eğitim talebimizde ısrar ediyor, değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Süreklileştirilecek bir OHAL rejimi, emek hareketinin, sendikaların her tür savunma hakkının elinden alınması, grevlerin, sendikal eylem ve etkinliklerin yasaklanması, hak aramanın suç sayılması, sosyal güvenlik hakkının ortadan kaldırılması, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dayatması, Kıdem tazminatının kaldırılması, çalışma saatlerinin uzatılması, ücretlerin düşürülmesi, işsizlik, her tür keyfilik, normsuzluk, hukuksuzluk yolsuzluk, kayırmacılık, rant demektir. Mutlak güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, işçi cinayetleri, kölelik büroları, açlık, yoksulluk ve sefalet demektir.

Grev ve toplu sözleşme hakkımız, insanca yaşam, insanca çalışma hakkı, insanca yaşanabilir ücret ve güvenli bir gelecek için değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Süreklileştirilecek bir OHAL rejimi, daha fazla kutuplaştırma, halkların, inançların, mezheplerin, cinslerin birbirine düşman edilmesi ve çatıştırılması, birbirine boğazlatılması demektir. Ülkemiz bu cendereye sıkıştırılamaz.

Emek, demokrasi, barış ve özgürlüklerimizi, ekmeğimizi, iş güvencemizi korumak ve ortak geleceğimizi savunmak için değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Süreklileştirilecek bir OHAL rejimi, cinsiyet ayrımcılığının daha da derinleştirilmesi, şiddet, taciz tecavüz, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının meşrulaştırılması demektir.

Emeğimize, bedenimize, kimliğimize ve çocuklarımıza sahip çıkmak için değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

OHAL rejimi, konfederasyonumuz KESK’i ve kamu emekçilerini seçilmiş ve özel bir hedef haline getirmiştir. İhraçlar, açığa almalar, gözaltı ve tutuklamalar, sürgünler, baskının bin bir türü alıp başını yürümüştür. En yaygın mağduriyet ve tasfiyeler kamu emekçileri alanında vuku bulmuştur. Varlığımız ve örgütlülüğümüz, devletin totaliter biçimde yeniden yapılanmasının ve biatçı bir kadrolaşmanın önündeki belli başlı engellerden biri olarak görülmektedir.

Bu keyfiliği, zulmü ve zorbalığı reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

KARANLIĞI YIRTACAK ŞAFAĞI HAYIR’LA KARŞILAYALIM!

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×