Mimarlar Odası’ndan meclis kararına dava

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz 2020 tarih ve 05.487 sayılı kararı ile Başkanlık tarafından 6 Ağustos 2020 tarihinde onanan Karşıyaka İlçesi Atakent Mahallesi 9846 ada 1 parselin imar planı “spor ve yeşil alan”dan “özel eğitim alanı”na dönüştürülmüştü. İmar planı değişikliği kamuoyunda tartışmalara neden olurken Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Atakent sitesi projesine aykırı olarak imar değişikliği yaparak arazi sahibi özel okula, rant sağlandığını ifade ederek yürütmeyi durdurma davası açtı.

 

Şehircilik İlkelerine aykırı

İki odanın ortak açtığı davada, “Alınan kararla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği; kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır’ denildi. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, “1989 yılında, o alan, gelecekteki nüfus artışı da düşünülerek yeşil alan, sosyal ve sportif alan olarak ön görülmüş.  Şu an 2020 yılındayız ve nüfus hızla arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı bu kararla insanların en önemli ihtiyaçlarından olan sosyal ve sportif alanını elinden almış ve daraltmış oluyor. Park, yeşil alan ve sportif amaçla kullanılması gereken büyük bir yerin yüzde 75’i ortadan kalkmış oluyor. Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetimi olarak Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararına, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu için yürütmeyi durdurma davası açtık” diye konuştu.

 

Dr. Kahraman, “Dava ile öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesini talep ediyoruz. Araziyi alan özel okul, gerçek satın alma amacına uygun olarak, dava konusu parselde spor tesislerini ihya etmediği ya da yeniden yapmadığı gibi dava konusu 9846 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘Sosyal+spor amaçlı’ olan kullanım kararının ‘Özel eğitim tesisi’ olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliği önerisini, ilk önce 2017 tarihinde Karşıyaka Belediyesi’ne sunmuştur. Karşıyaka Belediye Meclisi, Mekansal Planlar Yönetmeliği’nin 24. Maddesinin 2 fıkrasına dayalı olarak ‘fonksiyon değişikliği’ getiren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik getirmesi nedeniyle kararı reddetmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne göndermiştir. Bu kez söz konusu parselin kullanım kararının ‘Özel eğitim alanı’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından uygun görülerek Başkanlık Makamınca da onanmıştır” diyerek yaşanan süreci hatırlattı.

 

Arazinin satılması kabul edilemez

İlker Kahraman, Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetimi olarak dava konusu plan değişikliğine ilişkin, askı süresi içerisinde 09 Eylül 2020 tarihli ve 1301 sayılı yazı ile itiraz ettiklerini belirterek, “Karar, bütüncül plana aykırıdır. Değiştirilen plan notları sonucu gerçekleşen yoğunluk artışı, değişen nüfus öngörüleri ile yeşil alan ve sosyal donatı dengelerinin tekrar kurulması gerekirken nüfusun ihtiyaç duyduğu “park, spor ve yeşil alan” arazisinin satılması kabul edilemez .

 

Toki arazi satarken belediyeler itiraz etmişti

9 Temmuz 2020 tarihinde TOKİ ye ait ve planda “Rekreasyon alanı” olarak görülen Şemikler 25697 ada 1 parsel ile planda “açık spor tesisleri” olarak görülen 25699 ada 1 parseller satılmıştı. Bu taşınmazların satışına başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi olmak üzere kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ile pek çok belediye tarafından itiraz edilmişti. İtirazının sebebinin bu alanda kullanım kararının plan değişikliği ile değiştirilebilecek olmasından kaynaklandığını” belirtti.

Benzer bir şekilde satışa konu olan “Park, spor ve yeşil alan” olarak belirlenmiş arazinin, yapılan değişiklikle “özel eğitim alanına” dönüştürülmesinin kararı 9 Temmuz tarihindeki TOKİ alanı satışından sonra gerçekleşmişti. Bu tarihi hatırlatan İlker Kahraman, Belediyelerin haklı savunmalarında yanlarında olacaklarını ancak benzer hataların belediyeler tarafından yapılması durumunda kamu yararı tarafında yer alacaklarını ve tüm kurumların da bu şekilde davranmaları gerektiğini belirtti.

 

  
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner163