“Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu”

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER) tarafından , Yaşar Üniversitesi desteğinde 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde iki gün süre ile “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu,2019” düzenlecektir.

“Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu”

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER) tarafından , Yaşar Üniversitesi desteğinde 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde iki gün süre ile “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu,2019” düzenlecektir.

 

Açılış konuşmaları, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı (ROİSDER Başkanı), Gösta Toft(FUEN Vice President), Dr.Cemil Tuğay (Karşıyaka Belediye Başkanı), Dr Mustafa İduğ(Bornova Belediye Başkanı), Prof. Dr. M. Cemali Dinçer(Yaşar Üniversitesi) ve Abdullah Eren(T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı) tarafından yapılacaktır.

 

Günümüzde Rodos ve İstanköy Türklüğünün; Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları, Din ve İbadet Sorunu, Örgütlenme Sorunu, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu    ile “Türk-Müslüman Vakıfları Sorunu”gibi sorunları vardır.

 

Sempozyumun temel amacı da; Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman Vakıfları mallarının  haraç-mezat satışları ile zamanın tahribatına bırakılan ve giderek yok edilen   Osmanlı –Türk Mimari Eserleri konularında  ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmaktır.

 

Sempozyumda;”Vakıf Kültürü”, “Uluslararası Hukukta “Vakıf” Statüsü”, “Rodos  ve İstanköy Türk Vakıflarının Dünü”,”Rodos ve İstanköy’deki Vakıfların Sosyal Yaşama Etkileri”, “Rodos ve İstanköy Türk Vakıflarının Güncel Sorunları”, “Rodos ve İstanköy’de Türk Vakıf Eserleri” ve  “Türk-Yunan İlişkileri” konularında yabancı ve Türk akademisyenlerince 19 adet bildiri sunulacaktır.

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu(Kazımdirik, Üniversite Cd. No:31, 35100 Bornova/İzmir) nda gerçekleştirilecek sempozyum kamuya açıktır.

 

Yorum Gönder