“İzmirde Balkan Dernekleri” yazı dizisi (2)

Balkan kökenli insanlar Rumelinde ne kaybettiler?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Balkanlar” üzerine konferans verirken şöyle bir yorumda bulundu; Bizler Balkan İmparatorluğunu değil, Rumelindeki anavatanımızı kaybettik”.

Balkanlardan çekilirken, yaşanan yıkımlar esnasında Rumeli’ndeki bütün zenginliklerimizi kaybettik hem kültürel, hem ekonomik anlamda.

sacası dengeler bozuldu. bunun sonucunda Balkanlar iki dünya savaşı görmüştür.

Dengeler bozuldu ne demek?

Prof. Dr. Levent Kayapınar, 14. Türk Tarih Kongresinde (Ankara-2002) sunulan bildiride, Osmanlı Devletinin 1460-1463 yıllar arasında Morada tutmuş olduğu “Tahrir Defterinden almış olduğu bilgilere göre; 1460 yılında Mora Sancağındaki (Bugünki Yunanistan) yerleşim birimlerinin etnik özelliklere göre dağılımını şu şekilde paylaşmıştır; Arnavut yerleşim birimi 411 (%73) ve Rum yerleşim birimi 152 (%27). Bu verilere göre 1460 yılında Morada nüfusun %73’nün Arnavut olduğu tespit edilmiştir. 1800 yılların başında Morada Osmanlı İmparatorluğuna karşı başlayan isyanlar ve Avrupanın büyük devletlerininde desteği ile birlikte Yunanistan Devleti kurulmuştur. Bugün, iki yüz yıl aradan sonra Morada sözde hiç bir azınlık yaşamamaktadır. Resmi olarak Yunanistan Devleti (Avrupa Birliği üyesi olduğu halde) Türk azınlığın varlığını kabul etmemektedir. Bu gibi örnekleri Bosna, Kosova, Makedonya ve Bulgaristanda da görmek mümkündür. Balkan yarımadasından Osmanlı İmparatorluğu çekildikten sonra bozulan dengelerin sonucunda balkan devletlerinin milli sınırlarının tespiti için çok uğraşılmış, ancak bugüne kadar bu tespit başarılamamıştır çünkü hepsinde yaşayan azınlıklar mevcuttur.

Rumelindeki anavatanımızı kaybettik…”  Prof.Dr. İlber Ortaylı cümlesine şöyle devam ediyor; Rumeliden gelenler Cumhuriyeti kurdular”

İzmirde Balkan Dernekleri yazı dizisine devam edeceğim.

  

Yorum Gönder