ALİ KEMAL VE YANDAŞ AJANS, YANDAŞ MEDYA...

İstanbul'da yandaş gazetecilik, habercilik ve medya anlayışı Ali Kemal'in öncülüğünde 111 yıl önce oluştu.
ALİ KEMAL VE YANDAŞ AJANS, YANDAŞ MEDYA...

İstanbul'da yandaş gazetecilik, habercilik ve medya anlayışı Ali Kemal'in öncülüğünde 111 yıl önce oluştu. 

1908 yılında Meşrutiyet’in İlanı üzerine Abdülhamit’in baskı rejimi sona erip basın üzerindeki sansür kalkınca bir çok gazete ve dergi yayınlanmaya başladı. Bu hassas  İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınan Ali Kemal, İkdam’ın başyazarı olan 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Hareket Ordusu Selânik’ten İstanbul’a gelince, yurt dışına kaçtı. 

20 Mayıs 1919'da, Damat Ferit Paşa ve Sait Molla gibi üyeleri bünyesinde bulunduran ve hararetli bir şekilde İngiliz Mandasını savunan ve Türk millî varlığına düşman olan, İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurucularından birisi oldu. 

Ardından Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığı) görevine getirildi. Bu görevde Kuva-yi Milliye ve Mustafa Kemal Paşa aleyhine sürekli emirler yayımladı.Ankara hükümetine olabildiğince karşı çıktı. İngilizlere direnmenin çare olmadığını düşünüyordu. Mustafa Kemal Paşa’yı çok ağır ifade ve nefret dolu sözlerle eleştirdi. 

“Kemal Paşa kimdir? Harb-i Umumî içinde, bilhassa Çanakkale’de şöhret kazandı. Ancak Çanakkale müdafaasının birinci kahramanı ne o, ne bu; dini ve devleti için ateşe bile atılmaktan çekinmeyen Türk askeri idi. Her cephede yenildik. Fakat Kemal Paşa muzaffer bir serdar gibi alaylarla İstanbul’a geldi.

Hakikatte o, emsali gibi bir askerdi. Kadın ve işrete müptelâ olduğu için harikulâde bir kumandan sayılmazdı. Böyle birisi maaşı ile sükûnet içinde yaşayamazdı. Vatanın lehine olsun, aleyhine olsun, gürültü çıkarmaya fırsat arardı. Şimdi o fırsatı buldu!”

Daha sonra yazdıklarından ve yaptıklarından pişman olsa da cezalandırıldı.

Günümüzde; Ali Kemal gibi yazan Gazeteciler, Ali Kemal gibi haber yapan ajanslar ve Ali Kemal gibi düşünen 
Medya Patronları ve onların da bol miktarda yalakaları bulunmaktadır. 
Tabii onların bu yazdıklarından ve yaptıklarından pişman oldukları günler gelecektir. 

SONUÇTA TARİH TEKERRÜR EDECEK, ADALET YERİNİ BULACAKTIR.BUNDAN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN. 

"Bir toplumu yok etmenin en kolay yolu, 
geçmişini unutturmaktır."
 "Kent Belleği, 
geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır."
"Değerli olan şeyler,
ya aşkla, ya da kanla kazanılır."

Tufan Atakişi  

Yorum Gönder