Gürer: “Dilenciliği iş edinenlerle mücadele edilmelidir”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda sayıları artan dilencilerle ilgili Meclis Araştırması açılması için teklifte bulundu.

CHP Milletvekili Gürer, Dilencilerle ilgili Meclis Araştırması açılmasını önerdi

Dilenciliğin sosyal, kültürel ve ekonomik sebepleri ortaya konularak incelenmesi gerektiğini anlatan Gürer, bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi adına çalışmalar yapılmasını önerdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, günlük yaşamda sık karşılaşılan bir sorun haline gelen dilenciliğin modern toplumlarda dahi, yaygın bir biçimde görüldüğünü ve hatta günümüzde dilenciliğin bir meslek haline geldiğine dikkat çekti.

 

15 YILDA 125 BİN 688 DİLENCİYE MÜDAHALE EDİLDİ 

Dilenciliğin, ekonomik, sosyal, kültürel pek çok sebebi bulunduğunu, bu sebepler ortadan kaldırılmadan dilencilikle mücadele edilemeyeceğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Dilencilere yönelik 2007'den bu yana yapılan çalışmalar kapsamında 125 bin 688 kişiye müdahale edildi. Bunların 24 bin 794'ü erkek, 64 bin 659'ü kadın ve 17 bin 465'i çocuk vatandaşlardan oluşurken, yabancıların sayısı ise 18 bin 770 olarak belirlendi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği kapsamında haklarında yasal işlem yapılan dilenen bu şahıslara 466 bin 956 lira para cezası kesildi” şeklindeki bilgileri de paylaştı.

 

Türk Hukuku’nda dilencilik eylemi ile hukuki alanda mücadele amacıyla iki farklı düzenleme getirildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “ Bunlardan ilki, dilencilik kabahati; ikincisi ise dilencilik suçu. Dilencilik suçu ile, dilencilik kabahatini ayıran husus, dilencilik kabahatinde bireysel dilenme söz konusu iken; dilencilik suçunda, bir çocuk veya engellinin dilencilikte araç olarak kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.

 

Dilenciliği meslek haline getirenlerin  varlığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “İktidarın dilencilikle mücadelesi bu bağlamda irdelenmeye değerdir. Sosyal devlet olma gereği dilenciliğin gerekli destekle neden ortadan kaldırılmadığı araştırılmalıdır.

 

Dilenciliğin sosyal, kültürel ve ekonomik sebepleri ortaya konularak incelenmesi ve bu konudaki toplumsal bilincin geliştirilmesi adına Meclis Araştırması açılmalıdır” şeklinde konuştu. 

Yorum Gönder