‘İMAR AFFI’ KAÇAK YAPILAŞMAYI ARTTIRDIĞI…

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş İstanbul Kartal da meydan apartman çökmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi..

ERKAN BAŞ’TAN BAKAN KURUM’A SORULAR

 

‘İMAR AFFI’ KAÇAK YAPILAŞMAYI ARTTIRDIĞI…


TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş İstanbul Kartal da meydan apartman çökmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum  tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi..

Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili 06 Şubat 2019 günü İstanbul Kartal’da 8 katlı ve 14 daireden oluşan, ayrıca altında ruhsatsız olduğu belirtilen bir tekstil fabrikası bulunan binanın çökmesi sonucu şu ana kadar 9’u bir aileye mensup olan toplam 21 yurttaşımız hayatını kaybetmiş,  14 yurttaşımız ise enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştır.

1992 yılında yapılan ve sekiz katlı olan binanın sadece 5 katı için ruhsat alındığı, 3 katın ise daha sonraki zamanlarda kaçak olarak yapıldığı ve iskânsız olduğu İstanbul Valisi tarafından açıklamıştır.

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda da kaçak ve sağlıksız yapılaşma nedeniyle birçok bina yıkılmış, onlarca yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. İktidarınız tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan ve ruhsata aykırı yapılaşmayı engelleyeceği söylenen “İmar Affı” hakkında da kısa dönemde kaçak yapılaşmayı artırdığı yönünde iddialar bulunmaktadır.Erkan Baş’ın Bakan Kurum’un cevaplaması için verdiği soru önergesinde ki sorular;

1- Kartal’da yıkılan bina İmar Affı’ndan yararlanmış mıdır? Eğer çöken bu bina için İmar Affı başvurusu yapıldıysa gerekli denetim yapılmış mıdır?

2- İmar Affı’nı kapsayan geçici maddede “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması…” ibaresi bulunmaktadır. Çıkarılan İmar Affı afet riskine karşı nasıl bir önlem sağlamaktadır?

3- Herhangi bir mühendislik ve mimarlık hizmeti almadan inşa edilmiş bir yapının, yapı sahibinin beyanı ile kayıt altına alınıyor olması afet bekleyen kentlerimizde bir risk yaratmakta mıdır?

4- Bakanlığınızın sahip olduğu güncel kayıtlara göre, Türkiye’de kaçak olarak tespit edilmiş veya ruhsata aykırı olduğu tespit edilip yıkılan yapı sayısı kaçtır?

5- Bakanlığınızca 22 Aralık 2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de toplam 9 milyon 210 bin yurttaş İmar Barışı’na başvurmuş ve yurttaşlar tarafından 10 milyar 350 milyon TL bedel yatırılmıştır. Bugün itibariyle İmar Barışı’na başvuru sayısı kaçtır?

6- İmar Affı için yapılan başvurular hangi denetim mekanizmalarından geçirilecektir? Kamuda milyonlarca sayıdaki projenin denetimini sağlayacak mimar, mühendis bulunmakta mıdır? Kamu personelinin yetersiz kaldığı durumda ek bir tedbir düşünülmüş müdür?

7- İlgili meslek örgütleri, denetim mekanizmalarının özelleştirilmesinin kamusal hizmetlerin güvenliğini ve sağlığını tehdit ettiğini söylemektedir. Ruhsat projeleri hangi denetimlerden geçirilmektedir? Bu denetimler hangi teknik elemanlar ve nasıl bir yöntemle gerçekleştirilmektedir?

8- İmar Affı kapsamında yapılan başvurularda yatırılan bedel için; “6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır.” denmektedir. Şu ana kadar toplanan bedel ne kadardır? Bu ödenek nasıl ve ne amaçla kullanılacaktır?

9- Kartal’daki facia sonrası afet yönetiminin yetersizliği tartışmalara konu olmuştur. Deprem bekleyen İstanbul’un bir afet kriz yönetimi bulunmakta mıdır?

10- TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Deprem Toplanma Alanlarına ilişkin 24 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı basın açıklamasında; İstanbul’da 1999 depremi sonrasında “Afet Acil Eylemi Planı” çerçevesinde 470 toplanma alanı belirlendiğini, ancak İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu raporuna göre bu alanlardan 77 tanesinin varlığını sürdürdüğünü belirtmektedir. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise 17 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklamada İstanbul’da 2850 adet toplanma alanı olduğunu söylemiştir. Bugün itibariyle İstanbul için gerçek toplanma alanı sayısı kaçtır?

 11- Kartal’daki faciada ana ulaşım yollarında uzun süre akıcılığın sağlanamadığı görülmüştür. Deprem sonrası kullanılacak 562 adet “Birinci Derecede Acil Ulaşım Yolu”nun akıbeti ne olmuştur? Var olan acil ulaşım yollarının denetimi yapılmakta mıdır? Yorum Gönder