CHP’li Beko, sendikasından dolayı sürgün yiyen emekçileri TBMM’ye taşıdı

Kamu emekçilerinin sorununu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko işlemlerin Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında taraf olunan ve Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi örgütlenme özgürlüğü bağlamında güvence altına alınmış olan hakların açık ihlali olduğunu ifade etti. Beko, “Kaynağını Anayasadan, yasa gücündeki usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası sözleşmelerden veya yasalardan almayan hiçbir idari işlemin hukuk devleti ilkesi gereği yürütülemeyeceği açıkken ve Anayasa’nın 51. Maddesinde “…çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz…” hükmü yer almaktayken; Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonuna bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasının üyelerinin toplu cezalandırmaya konu edilmesi kabul edilemez. Belirli bir sendika üyesi olmanın liyakat gözetilmeden terfi ettirilmenin önünü açarken Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasına üye kamu çalışanlarının görev ve sorumlulukları gereği yerine getirdiği işlerin sistematik cezalandırmanın aracı kılınması yolu da dahil olmak üzere çeşitli yıldırı mekanizmaları tesis ederek ve sistematik olarak bu mekanizmaların çalıştırılması yoluyla sendikasızlaştırma, veya iktidar partisine yakın olduğu düşünülen sendikaya üye olmaya zorlanmakta olduğu görülmektedir” diye konuştu.


GÖREV YERİNE İADE, TAZMİNAT VE HAK ETTİKLERİ TERFİ

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede yer verdiği soruları şöyle sıraladı: “TCDD’ye bağlı çalışan emekçilerden Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasına mensup 84 üyenin her birinin 'rotasyon' adı altında hiçbir gerekçe gösterilmeden, üstelik de ağır bir salgının yaşandığı böylesi bir dönemde, sürgün edilmelerinin ayrı ayrı gerekçesi nedir?  Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasına üye bahse konu emekçilerin; Sirkeci Limanı Sahası, Ankara Gar Sahası gibi alanların iktidar partisine yakın işadamlarına ihale edilmesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesindeki usulsüz atamalara dönük, üstlendikleri ve yürüttükleri görevin gereği olarak dile getirdikleri eleştiriler yanında kendi işyerlerinde iş barışının tesisi yönünde adım atılması talebini dile getiren ve Ankara’da, Çorlu’da ve Pamukova’da yaşanmış katliam mahiyetindeki tren facialarının sebeplerini ortaya koymaya dönük açıklamaları nedeniyle sürgün mahiyetinde atamalara konu edilmelerinin hukuki dayanağı nedir? Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasına mensup 84 üyenin sürgün mahiyetindeki atamalarının, sendikal ve örgütlenme özgürlüklerinin ihlali kapsamında olmasından ötürü hakkında soruşturma açılmış personel sayısı kaçtır? Soruşturma açılmış olanlar arasından ceza almış olanların sayısı kaçtır? Sendikalar arasında siyasal tercihlerden ötürü kamu personel rejiminin temelinde yer alması gerekli liyakat ilkesi çiğnenerek Memur-Sen üyesi olan çalışanların terfi ettirilmesi yanında, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonuna bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyelerinin sürgün mahiyetindeki atamalara konu olmasından ötürü uğradıkları yıldırma niteliğindeki uygulamalardan ötürü bahse konu kamu çalışanlarına tazminat ödenmesi ve görev yerlerine iadenin yanında hak ettikleri terfilerin gerçekleştirilmesi planlanmakta mıdır?”

 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner163