ÇİFTÇİLERE NEFES ALDIRACAK TEKLİF GÜLİZAR BİÇER KARACA’DAN

Gülizar Biçer Karaca’nın yasa teklifi gerekçesinde ithalata dayalı tarıma ve yarattığı sorunlara vuru yapılarak teklif gerekçesi şu şekilde açıklanıyor: “Son yıllarda artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları ve yaşanan doğal afetler nedeniyle ekonomik geliri azalan ve krediye daha fazla ihtiyaç duyan çiftçilerin, Covid-19 salgını ile sorunları daha fazla artmıştır. Ülkemizde Mart ayında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yapmış, ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durdurulmuştur. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başlatılmıştır. Özellikle yapılandırma işlemlerinde çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından talep edilen peşinatı ödeyememesi ve bankaların riskli gördükleri çiftçilere yapılandırma yapmamaları nedeniyle son aylarda başlatılan icra işlemleri artış göstermiştir.” Yılın son kanun teklifini üreticiyi desteklemek için TBMM’ye sunduğunu belirten Gülizar Biçer Karaca’nın teklifi TBMM Genel Kurulu’na getirilip yasalaşırsa çiftçilerin kredi faizleri silinecek, 31 Aralık 2020 tarihine dek Tarım Kresi Kooperatiflerince verilen kredi ödemeleri 2 yıl ertelenecek.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK TEKLİF: FAZİLERİN SİLİNMESİ VE YAPILANDIRMA

Kanun teklifi ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası’nın 31/12/2020 tarihine kadar kullandırmış olduğu tarımsal amaçlı kredilerin işlemiş ve işleyecek olan bütün faizlerinin silinmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda yapılacak düzenleme ile kanun kapsamına giren 31/12/2020 tarihine kadar kullandırılmış tarımsal amaçlı kredilerin anapara üzerinden yapılandırılması ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 31.12.2020 tarihine kadar verdiği kredilerin ödemelerinin 31/12/2022 tarihine kadar ertelenmesi hedefleniyor.

 

ÇİFTÇİ DEVLETTEN 211 MİLYAR TL ALACAKLI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM’ye sunan Gülizar Biçer Karaca, borçlanmalar için şunları dile getirdi: Türkiye, tarımda kendi kendine yeten bir ülke iken, birçok tarımsal ürünü dışarıdan alan bir ülke konumuna düşmüştür. 2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi “tarımsal desteklemelere ayrılacak pay gayrisafi milli hasılanın %1’inden az olamaz” düzenlemesini getirmiştir. Ancak aradan geçen 14 yılda tarımsal desteklemelere bütçeden ayrılan pay hiçbir zaman %1’i bulmamıştır. 2006 yılından bugüne kadar çiftçinin Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi gereği devletten alacağı miktar 211 milyar TL’yi bulmuştur. Hak ettiği tarımsal desteklemeleri alamayan çiftçiler aynı zamanda kur artışı neticesinde artan girdi maliyetleri ile mücadele ederken diğer yandan tarımsal ithalatta gümrük vergilerinin sıfırlanması ile karşılaşmışlardır. Türkiye’de üretilen ürünlerin ithal ediliyor olması ve yerli çiftçilerin desteklenmiyor olması neticesinde tarım sektörünü ayakta tutmaya çalışan çiftçiler borçlanmak zorunda bırakılmışlardır.

 

2021, ÇİFTÇİNİN, EMEKÇİNİN YÜZÜNÜN GÜLDÜĞÜ BİR YIL OLSUN

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhranın faturasını üreten kesimlerin ödediğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, “Borç yükü ve faiziler altında ezilen üreticilerin dayanacak gücü kalmadı. Tarım politikalarında köklü değişikliğe gidilmeli. Pandemi döneminde daha fazla mağduriyet yaratmamak için çağrımız tüm milletvekillerinedir… Gelin 2021’e müjdeli haberlerle başlayalım, çiftçimizin yüzünü güldürecek teklifi yasallaştıralım” çağrısı yaptı.

 

TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

Amaç

MADDE 1- Bu Kanunun amacı; T.C. Ziraat Bankası A.Ş tarafından gerçek ve tüzel kişilerle Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ortaklarına 31.12.2020 tarihinden önce kullandırılan ve takip hesaplarındakiler de dahil tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Borcun hesaplanması ve ödeme esasları

MADDE 2– Kredinin, 31 Aralık 2020 tarihindeki anapara tutarı üzerinden hesaplanacak bakiyesi yeniden yapılandırma tarihine kadar tahakkuk ettirilmiş tüm faizler silinerek ve faizsiz işletilmeksizin ilk taksiti Ekim 2022 sonuna kadar ödenmek üzere beş eşit taksitte tahsil edilir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye olan borçları için de birinci fıkrada belirlenen esaslar uygulanır.

 

Faiz kaybının karşılanması

MADDE 3– T.C. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu kanunun uygulanmasından doğan zararları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

 

Başvuru

MADDE 4– Yeniden yapılandırma uygulamasından yararlanmak isteyen borçlular ve borçla ilgililer, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde T.C Ziraat Bankası A.Ş veya Tarım ve Kredi Kooperatiflerine dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

 

Takiplerin durdurulması

MADDE 5- Bu Kanun kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde yeniden yapılandırma için başvurmayanlar hakkında, bu tarihten itibaren takibata kalındığı aşamadan devam edilir.

 

 Uygulama

MADDE 6 - Bu Kanunda yer almayan konularda T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır.

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler için bu Kanun hükümlerine dayanılarak iade yapılmaz.

 

 

 

 

    
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner163