banner183

İktidar CHP’nin dediğine geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek" dedi.

 

Ancak  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 10 ay önce bu konuda hazırladığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunmuştu. 


KANUN TEKLİFİ;

GENEL GEREKÇE

Ülkemiz sahip olduğu tarımsal potansiyele rağmen, yaşanan ekonomik sorunlar, her geçen gün artan girdi maliyetleri ve planlamadan uzak tarım politikaları neticesinde çiftçilerin tarımdan uzaklaştığı görülmekte olup ekilen tarım arazilerinde ciddi düşüş yaşanmış ve akabinde de ithalata bağımlı bir konumuna gelinmiştir. Tarımda! yaşanan gerilemenin başlıca sebeplerine bakıldığında tarımdan uzaklaşan ciddi bir kesimin arlığı göze çarpmakta olup ekimden uzaklaşan bu kesimin gerekçeleri araştırıldığında ise toplu kam olarak girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar gösterilmektedir.

Bilindiği üzere tarımsal üretimde mazot ve gübreden sonra çiftçilerimizin en büyük gider kalemlerinden birisi olan tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelleri yer almaktadır. Ülkemizde yağışlar tarımsal üretimde verimi doğrudan etkilemektedir. Ancak birçok bölge kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunduğundan dolayı yağışlar yetersiz kalmaktadır. Bunun neticesinde kaliteli ürün elde edilebilmesi ve verimin yükseltilmesi için sulama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgelere göre değişkenlik gösterse de sulama suyunun çıkarılması için bazı bölgelerde elektrik enerjisi kullanılmakta olup elektrik faturalarına gelen zamlar çiftçinin üretim maliyetlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Rakamsal olarak bakıldığında tarımsal sulamada kullanılan elektrik miktarı ve fiyatının yıllar içinde artış eğilimde olduğu gözlenmiştir. Örneğin tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi 2017 yılında 6.537.065 MWh, 2018 yılında 8.799.145 MWh, 2019 yılında 8.553.367 MWh ve 2020 yılında ise 10.805.968 M Wh miktarlarına ulaştığı görülmektedir. 2019 yılı başında tek terimli orta gerilim tarımsal sulama abonelerine uygulanan elektrik tarifesi, 1 kWh için 37,05 kuruş iken 2021 yılında 63,11 kuruşa çıkarak %70, çift terimli orta gerilim tarımsal sulama abonelerine uygulanan elekfrik tarifesi ise 36,77 kuruştan 63,00 kuruşa yükseltilerek % 71 oranında zam görmüştür.

Artan elektrik tarife ücretleri çiftçinin ürettiği ürünün maliyetini ciddi ölçüde artırmaktadır. Bu artış ürünün maliyetinin altında değer bulduğu dönemde çiftçileri borç yükü altına sürüklemektedir. Ayrıca tüm girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar çiftçilerin ekim döneminde üretime katılmalarım zorlaştırmakta ve farklı kalemlerde maddi külfet altına girmelerine neden olmaktadır. Çiftçiler için maddi olarak en zorlandıkları dönem ürün ekim sürecidir. Yaşanan kur artışları neticesinde de nakit ürün almak zorunda kalan çiftçi bu süreci maddi olanaksızlıklar içinde geçirmektedir. Ekim sürecinde yaşanan maddi olanaksızlıklara ek olarak sulama suyunda kullanılan elektrik için her ay gelen faturalar çiftçiler için bu süreci daha da zorlu bir hale getirmektedir. Maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik faturalarını ödeyemeyen çiftçilerimizin elektriğinin kesildiği, ürün tarladayken sulama yapılamaması neticesinde de ciddi ürün kaybı yaşanmasına sebep olduğu farklı zamanlarda kamuoyuna yansımıştı.

Faturaların hasat dönemi sonunda ödenmesine olanak sağlanması yaşanan bu ve benzeri sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu sebeple çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik enerji fatura bedellerini, yıl içinde belirlenecek 6 aylık 2 periyot hali ve toplu olarak yatırmalarına yönelik yapılacak düzenleme, çiftçilerin üretim süreci olarak bir nebze olsun rahatlamalarına neden olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin artması çiftçilerin ürün ekim döneminde masraflarının da yükselmesine neden olmaktadır. Üretimin devamlılığı açısından elektrik enerji girdisinin hasat dönemlerinde ödenmesi, masrafların zirve yaptığı bu süreçte çiftçilerin maddi olarak bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacaktır. Bu kanunla, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için gelen fatura bedellerinin yıl içinde ve 6 aylık dönemler halinde 2 parçada ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 6- Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin faturalandırılması altı aylık dönemler hâlinde yapılır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner163