Yavuzyılmaz: “KİT olduklarından dahi haberleri yok”

Et ve Süt Kurumu’nun 2019-2020 bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında ESK Genel Müdürü Osman Uzun’dan boşalan göreve atanan Mustafa Kayhan’ın KİT Kanuna göre yönetim kurulu üyesi olmadığı için ESK Genel Müdürlüğü’ne vekalet edemeyeceği ve bu sıfatla KİT Üst Komisyonu toplantısında denetim yapılamayacağı üzerine tartışma çıktı.CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, toplantının başında söz isteyerek toplantının usule uygun olmadığını ve başlayamayacağını belirterek, şunları söyledi:

UCUBE SİSTEM DEVLETİN ÇİVİSİNİ ÇIKARDI

“Mustafa Kayhan’ın Cumhurbaşkanı atama kararı yok. Dolayısıyla asaleten bir atama yapılmamış görünüyor. Et ve Süt Kurumu bir KİT kuruluşu olduğu için bu durumda; 233 sayılı KHK/6.madde 4 nolu fıkrasına göre yönetim kurulu üyeleri içinden birinin genel müdürlük görevini vekaleten yürütmesi gerekiyor. Ancak vekaleten atandığı söylenen kişi de yönetim kurulu üyesi değil. Tamamen usulsüz bir durum. Bu yetkisizlik durumu nedeniyle toplantının ve denetimin usulüne uygun yapılabilmesi mümkün değil. Kurumun bu haliyle ibrası da geçersizdir. Yetkililer Et ve Süt Kurumu’nun bir KİT kuruluşu olduğunun ve tabi olduğu kanunların hangileri olduğunun farkında bile değiller. Et ve Süt Kurumu’nu KİT’lerin dışında kalan genel müdürlüklerden biri olduğunu zannederek Bakan’ın vekaleten genel müdür görevlendirebileceğini zannediyorlar. Bu yaşanan olay Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemin devletin çivisini nasıl çıkardığını göstermiştir. Et ve Süt Kurumu’nun liyakatsiz yönetimlerle nasıl batırıldığı da bir kez daha anlaşılmış oldu.”

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın yönetim kurulu üyesi olmadığı ve dolayısıyla 233 Sayılı KHK’ya görev vekaleten görevlendirilemeyeceği için yetkisiz olduğu gerekçesiyle toplantıya ara verilmesini istedi.

KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş toplantıya ara vermeyerek ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın konuşmasına başlamasını isteyince CHP’nin KİT Komisyonu üyesi Milletvekilleri toplantıyı terk etti. 

23/4/1981 TARİH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI
DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA
ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
Kanun Numarası : 2477
Kabul Tarihi : 23/6/1981
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1981 Sayı : 17371
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 305
 Madde 1 – Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarında atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.
 Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile yargı organları, üniversiteler, akademiler ve mahalli idarelerle kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
 Madde 2 Aşağıda sayılan kadro yerlerine yapılacak atamalar müşterek kararname ile yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.
 a) Başkan, Başkan Yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, (Seçimle gelenler hariç)
 b) Daire başkanı (1 ve 2 nci derece),
 c) Müessese müdürü, grup başkanı, (1 ve 2 nci derece)
 d) Genel sekreter,
 e) Müşavir (1 nci derece),
 f) Kurul başkanı (Teftiş, fen, tetkik ve benzeri),
 g) Bölge müdürü (1 ve 2 nci derece).
 Madde 3 – 2 nci maddenin dışında kalan ve ilk dört dereceye giren kadro ve görevlere Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan ve ilgili bakanlar 3 ve 4 ncü derecelerdeki görevlere ilişkin atama yetkilerini ilgili mercilere devredebilirler.
 Madde 4 – 2 ve 3 ncü maddelerde belirtilmeyen kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kurum ve kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
  NOT: Eskiden genel müdürler müşterek kararname ile atanıyordu. Ancak cumhurbaşkanlığı sisteminde genel müdürler CB tarafından atanıyor.
233 sayılı KHK 6.madde:
Teşebbüs Yönetim Kurulu'nun teşkili:
Madde 6 – 1.Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.
2. (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/133 md.) Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır.
3. (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/133 md.)
4. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.
 
SONUÇ OLARAK: Mustafa KAYHAN’ın Cumhurbaşkanı atama kararı yok. Dolayısıyla asaleten bir atama yapılmamış görünüyor. Bu durumda; 233 sayılı KHK/6.madde 4 nolu fıkrasına göre yönetim kurulu üyeleri içinden birinin genel müdürlük görevini vekaleten yürütmesi gerekiyor. 


Tartışma ve terk etme görüntüleri: https://we.tl/t-ym5cPC1xy4

Deniz Yavuzyılmaz’ın konuşması:
https://we.tl/t-y4wkFfeNo9
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner163