Aile hekimleri iş bıraktı, sokağa çıktı
 Aile hekimleri, esnek çalışmaya ve nöbet dayatmalarına karşı bir günlük iş bıraktı. Acil servislerdeki tıkanıklığı aile hekimleri üzerinden çözmeye çalışan Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden Cumartesi günleri de dâhil olmak üzere haftanın 6 günü saat 20.00’ye kadar çalışmalarını, işlerinin yanında acil servisin yönlendirdiği hastalara da bakmalarını istedi. Türkiye genelinde duruma tepki gösteren aile hekimleri 12 saat çalışmaya ve getirilmek istenen nöbet sistemine karşı alanlara çıkarak taleplerini haykırdı.

ankara-aile-hekimleri-döviz

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. Sağlıkçılar nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, AKP iktidarının ve Sağlık Bakanının sağlığı piyasalaştırıcı politikalarını hızla devam ettirdiğini vurguladı. İncekara, “Uygulamayla altyapısı, güvenliği ve donanımı uygun olmayan ASM’lerde meslek içi eğitiminden yoksun 1. basamak sağlık çalışanlarının görevlendirilmesi halkın sağlığını tehlikeye atacaktır ve sağlık çalışanlarının ölümcül şiddet olaylarıyla karşılaşmasına sebep olacaktır” dedi.

İncekara, hastaların da greve olumlu tepkiler verdiğini belirtti. İncekara, “Hastalar, bizim taleplerimizi haklı bulup bize destek verdiler. Ancak Sağlık Bakanlığından hiçbir ses yok” diye konuştu.

SES Genel Başkanı Gönül Erden de zorla tutturulmak istenen nöbetlerin hastaların aile hekimlerine erişimini engelleyeceğini söyledi.

izmirde-aile-hekimleri

Sorunun adı: acil sorunu

İzmir’de Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Pala konuştu. Aile hekimliği çalışanlarına yapılan baskının artık dayanılmaz hale geldiğini söyleyen Pala, “Bakanlık gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sorunun adı, teşvik edilmiş acile başvuru sorunudur. Bu sorunun sebebi ve çözümü, aile hekimlerinde değildir. Hastane acillerine, başvuruyu teşvik eden bizzat mevcut Sağlık Bakanlığımızdır. Aile sağlığı merkezleri, koruyucu sağlık hizmetlerine, öncelik vererek halkımızın geleceği için çalışan merkezlerdir” dedi.

‘Hakkımızı alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz’

Diyarbakır Tabipler Odası, sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve hekimlerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, SES, DİYA-HED ve sendika çalışanları katıldı. Açıklamada taleplerini giydikleri önlüklere yazan sağlık emekçileri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabipler Odası Genel Sekreteri Celal Canpolat, sağlık müdürlüğünün sağlık çalışanları hakkındaki açıklamalarını kınayarak, “Bizim elimizden alınan bir hak var ortada. Artık sağlık çalışanlarına yönelik baskıları kaldırsınlar. Biz hakkımızı alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

mersin-aile-hekim

Mersin’de genelge yaktılar

Mersin’de İstiklal Caddesi’ndeki Mersin Tabip Odası önünde toplanan Aile Hekimleri Derneği üyelerine Tabip Odası, Türk Sağlık-Sen ve SES de destek verdi. 100 sağlık çalışanı İl Sağlık Müdürlüğü binasına doğru yürüdü. Burada konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Gürbüz Şen şunları söyledi: “Sayın Bakan, sabah 8 akşam 4 çalışan bir ASM çalışanı yoktur. Sayın Bakan aile hekimlerinin üçte biri özellerde çalışıyorsunuz diyorsunuz ve yanlış biliyorsunuz. Tespit ettikleriniz varsa neden sözleşmelerini sonlandırmıyorsunuz. Sahada büyük bir özveri ile çalışan biz aile hekimlerini, ötekileştiren bir söylemde bulunuyorsunuz. Birinci basamak sağlık hizmetleri daha fazla poliklinik hizmeti 24 saat esasına göre çalışılarak çözülmez. Sağlıklı bir sağlık politikası gerek” dedi.

Açıklamadan sonra hekimler, Bakanlığın konuyla ilgili gönderdiği genelgeyi yaktı.aydın-aile-hekimleri

Aile hekimleri Aydın’da da iş bıraktı
Aydın’da, aile sağlığı merkezi çalışanları çalışma koşullarına dikkat çekmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Aydın’da bir günlüğüne iş bırakan aile hekimleri, Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eyleme Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Türk Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Elatik, Aydın Tabip Odası, Aile Sağlığı Elemanları Derneği ve Birlik Dayanışma-Sen üyeleri de destek verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine nöbet sisteminin getirilmesine tepki gösteren Aydın Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurlu Üyesi Dr. Işık Doğan, “Bu eylemi sesimizi duyurmak, halkımızın sağlığına sahip çıkmak için yapıyoruz. Bebeklerimiz sağlıklı doğsun, sağlıklı büyüsün, aşıları eksiksiz olsun, gebelerimiz aile hekimleri tarafından takip edilsin, yaşlılarımız dertlerini aileden biri olarak gördükleri, aile hekimlerine anlatabilsin diye yapıyoruz. Bugün aile hekimliğinin bitirilmesine halkımız adına itiraz ediyoruz. Halkımızı da bize destek olmaya çağırıyoruz. Sabah 8, hafta içleri her gün akşam 8, cumartesi sabah 8, akşam 5 insanlık onuruna yakışır bir çalışma değildir. Hiçbir insan bu şartlar altında çalışamaz” dedi.
Gömülü resim için kalıcı bağlantı
‘Baskılar artık dayanılmaz hale geldi’
Sağlık sisteminin temeli olan aile hekimliğinin iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Doğan, “Sağlıkta yapılan dönüşümde otoritenin üzerinde en büyük baskısı ve kararlarını etkileyen bakış açısı hasta memnuniyeti. Oysaki sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmaya yönelik tespitlerde bulunmak, bu bağlamdaki düzenlemeleri hayata geçirmek, her türlü sağlık projesinin temel yapı taşı olmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, hasta memnuniyetinin ön koşulu olduğunu da unutmamak gerekir. Aile hekimliği çalışanları üzerine yapılan baskılar artık dayanılmaz hale gelmiştir. Bakanlık gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sorunun adı teşvik edilmiş acile başvuru sorunudur. Bu sorunun sebebi ve çözümü aile hekimlerinde değildir. Bu sorun bahane edilerek aile hekimliği uygulaması bitirilmek istenmektedir” diye konuştu.
aile-hekimleri-isyan

Çalışma kanunlarına aykırı
Balıkesir’de ise sağlık çalışanları Tabip Odası öncülüğünde Balıkesir Halk Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, “Aile hekimlerine ve aile sağlık merkezi çalışanlarına haftada altı gün, günde on iki saat ve ayda 300 saat çalışma süresi getirmek isteyen bakanlık, bu çalışma sürelerinin uluslararası çalışma kanunlarına, insan haklarına ve Anayasanın dinlenme hakkına aykırı olduğunun farkında değil midir?” denildi.istanbul-aile-hekim

“22 Bin hekim ve hemşirenin dinlenme hakkı yok sayılıyor”
Bugün iş bırakan aile hekimi ve sağlık çalışanları İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önündeki eylemin ardından genelgenin iptali için müdürlüğe dilekçe verdi. Genelgeye tepki göstererek bugün 1 günlüğüne iş bırakan aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanları saat 14.00’te Zeytinburnu’ndaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplandı. İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın da destek verdi.

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu adına açıklama yapan Dr. Esin Şener, sağlık çalışanlarının angaryalar nedeniyle hastalara yeterli sağlık hizmeti verememelerinin yanı sıra, kendi özel hayatlarına da vakit ayıramadıklarını dile getirerek, “Ülkedeki tüm kamu kurumları haftada 40 saat çalışırken, bizlerin daha fazla işbaşında olmamız nasıl beklenmektedir? Sağlık Bakanımız ‘Aile hekimleri sizlere daha çok vakit ayıracak’ söylemlerini yaparken, sistemin içinde çalışan 22 bin hekim ve hemşirenin dinlenme hakkını yok saymaktadır. Bu ülkedeki her çalışan gibi bizlerin de bir ailesi ve sosyal yaşamı, yani dinlenme hakkı vardır” diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri adına açıklama yapan Dr. Ayten İnan da, “Sağlık Bakanlığı’nı buradan bir kez daha uyarıyoruz; ASM çalışanlarının yitirilmiş temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek, haftada 40 saat çalışma üzerine, hafta sonları ve hafta içleri esnek çalışma dayatmalarından vazgeçin” dedi.

“Sağlık Bakanı mesai saatimizi bile yanlış biliyor”
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan doktor, hemşire ve ebeler, aile hekimlerinin Cumartesi günü nöbet tutmasını öngören uygulamayı protesto etti. Yağmur altında gerçekleşen protesto eyleminde konuşan AHEF Genel Başkanı Dr. Murat Girginer, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun  aile hekimlerinin nöbet uygulamasından taviz verilmeyeceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Tabip Odası ve Türk Sağlık-Sen üyelerinin de destek verdiği eylemde konuşan AHEF Genel Başkanı Dr. Murat Girginer, şunları kaydetti: “Sağlık Bakanı mesai saatlerimizin farkında değil, 08.00 ile 16.00 olduğunu söylüyor. Bizler, 08.00 – 17.00 saatleri arasında birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde halkımıza laikiyle sunuyoruz. Halkımızın memnuniyeti de bunu gösteriyor. Türkiye genelinde halkın yüzde 78 aile hekimliğinde memnun. Ama hekimlere sorarsanız, hekimlerin yüzde 90’ı bu işten memnun değil. Aile sağlığı merkezleri Bakanın söylediği gibi acil hizmetlerinin sunulduğu yerler değil, ne tıbbi olarak ne de personel olarak yeterlidir. Halkı buraya yönlendirmeye çalışması son derece büyük bir tıbbi hatadır. Olacak sorumlulukları da tamamıyla Sağlık Bakanı’nın taşıyacağını ifade ediyoruz.”

Aile sağlığı merkezlerinin 7/24 çalışan ATM’ler olmadığını belirten Girginer, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı’nın bizi bir banka memuru, tapu memuru gibi çalıştırmaya çalışmasından son derece hicap duyuyoruz. Sayın Bakanın bize taviz vermeyecek şekilde ‘Cumartesi günü çalışacaksınız’ şeklinde zorlamasına cevap veriyoruz. Biz de aile hekimliğinden taviz vermeyeceğiz. Aile hekimliğini sonuna kadar savunacağız.adiyaman-aile-hekimleriAdıyaman’da yapılan açıklamada ise Bakanlığın sorunu çözmesi istendi.muğla-aile-hekimleriDenizli’deki sağlık emekçileri ise “Adli nöbetler, defin nöbetleri, acil nöbetler, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri’ndeki nöbetlerle ayda 320 saati aşkın çalışıyoruz” denildi.adanada-aile-hekimleri-is-bırakmaAile hekimliği koruyucu hekimliktir
Adana`da aile hekimleri, çalışma ve nöbet saatlerini protesto etmek için, 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Kent merkezinde görev yapan 450 aile hekiminin büyük bölümü bu sabah, Sağlık Bakanlığı`nın yeni görevler yükleyerek çalışma ve nöbet saatlerini zorlaştırdığını savunarak Aile Sağlığı Merkezleri`ne gitmedi. Atatürk Parkı`nda toplanan yaklaşık 200 aile hekimi adına açıklama yapan Adana Aile Hekimleri Derneği 2`nci Başkanı Kadir Tuncel, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu`nun aile hekimlerine çalışma saatleri konusunda kin ve nefretle yaklaştığını iddia etti. Tuncel, “Türkiye Cumhuriyeti`nin sağlığının başındaki adam çıkmış basına diyor ki, `Aile hekimleri zaten nöbet tutuyor` İstanbul`da ortak olduğun hastanelerde nöbet tutuyorsa eğer engelle. Bugüne kadar özel merkezlerde nöbet tuttuğu için ceza almış, bir tane aile hekimi yoktur. Yalan söylüyor” dedi.

Evrensel,Sendika.Org

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×